Information Bastubad

 Vi hyr Norrlidsbastun 2018 – 2019

 Ta gärna med fika för en gemensam stund efter bastubadandet.

Välkomna !

 

 Säsongens bad-dagar

 

2018

4 oktober, 18 oktober,

1 november, 15 november,

29 november 13 december

   2019

10 januari, 24 januari,

7 februari, 21 februari,

7 mars, 21 mars

 

 

den 21 mars (även årsmöte i bastun OBS! Gratis inträde)

 

Öppettider är kl 18.00 – 20.00 och priset är oförändrat 

50 kr per person. 

 

                                           Styrelsen

                                                    NF Kalmarsund