Information Bastubad

 Vi hyr Norrlidsbastun 2017 – 2018

 Ta gärna med fika för en gemensam stund efter bastubadandet.

Välkomna !

 

 Säsongens bad-dagar

 

2017

12 oktober, 26 oktober,

9 november, 23 november,

7 december 21 december

   2018

4 januari, 18 januari,

1 februari, 15 februari,

1 mars, 15 mars samt 29 mars

 

 

den 15 mars (även årsmöte i bastun OBS! Gratis inträde)

 

Öppettider är kl 18.00 – 20.00 och priset är oförändrat 

50 kr per person. 

 

                                           Styrelsen

                                                    NF Kalmarsund