Medlemsbladet för naturistföreningen kalmarsund nr 1 2022 årgång 40


Ännu en sommar till ända med coviden hängandes över oss.

Sommaren får vi inte klaga på. Varmt och skönt med mycket bad.

I skrivande stund är det grått och nollgradigt. En ny covidvariant har upptäckts.

Hoppas eländet går över nån gång, så vi kan se fram emot en lång badsäsong

utan smitta.  

 

ÅRSMÖTE 

Härmed kallas ni som medlem till NF Kalmarsunds årsmöte 2022.

Årsmötet hålls Torsdagen den 24 mars klockan 19.00 

Reservation för nya covidregler 

Plats Norrlidsbastun.              Väl mött till årsmötet!

 

Bastubad

Vi hyr norrlidsbastun igen

Återstående baddagar för säsongen är

13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari

10 mars samt 24 mars.

24 mars även årsmötet 

 

Öppettider är klockan 18.00 - 20.00

Pris oförändrat 50 kronor per gång.

Använd helst swich  0705150233

 

Det är nu dags att förnya medlemskapet i NF Kalmarsund för år 2022

Medlemsavgiften för i år är oförändrad 100 kronor per person

Betala senast 31 mars. till plusgirot 28 56 56-5.

Det underlättar kassörens arbete och vi slipper dyra porto för påminnelser.

Ange namn.

Lämna gärna E- postadress så vi lättare kan skicka ut information till er.

 

                 Vår-och höststädning av vår badplats i Värsnäs

Vårstädningen äger rum söndagen den 24 april, kl 10 - 13

Ta gärna med kratta och handskar. Som vanligt bjuder vi på grillad korv 

med brödd och läsk som avslutning.

Motsvarande höststädning sker söndagen den 9 oktober, kl 10 - 13.

I övrigt  program som ovan.

 

Två medlemsmöten.

Dels söndagen den  19 juni, kl 13. Vi träffas på Värsnäs och korvgrillning

är planerad.

Samt ett möte söndagen den 14 augusti, kl 13. Även då ses vi på Värsnäs.

Mötesdagarna kan ändras vid dåligt väder.   Se vår facebooksida!

Styrelsen är tacksam för synpunkter på föreningens verksamhet och

aktiviteter. Kom gärna med förslag.

Se vår hemsida www.nfkalmarsund.se Eller slå en signal om ni är 

osäkra. 

                          Facebook NF kalmarsund

Ordförande  Lars Trozell    070 5150233

      Kassör   Therese Nyström  076 8170577